adviesdiensten over (disruptieve) verzekeringsconcepten

@Valore!, advies en interimmanagement

Ik wil u graag ondersteunen met Adviesdiensten en het conceptueel meedenken over (disruptieve) verzekeringsconcepten

  • een natura uitvaartverzekering in combinatie met een natuurbegraafplaats, dit als vervanging van de huidige traditionele ‘ keten’ van uitvaartverzekeraar en uitvaartondernemer tot begraafplaats.
  • Bestaande ‘ oude’ uitvaartportefeuilles bij verzekeraars.
  • ‘ Woeker’ AOV-portefeuilles. Bestaan ze en hoe hier mee om te gaan.
  • In het algemeen: daar waar grote ‘winsten’ bestaan in producten, zitten weeffouten uit het verleden, die zeker niet bijdragen aan het klantbelang in de vorm van zekerheid/verzekeren van een veilig gevoel. Denk hierbij aan forse merk- en marketingbudgetten en uitgaven. Of ‘klikvergoedingen’ voor ‘ onpartijdige’ vergelijkingsites en zoekmachines.