interim Manager (Business) Control

@Valore!, advies en interimmanagement

Aansturen van het inrichten, optimaliseren en professionaliseren van de (Business) Controlfunctie. Als interim Manager (Business) Control en administratie kan uiteraard op interim-basis een beroep op mij worden gedaan. Wel denk ik dat ‘ Control’ in de huidige ‘singularity-wereld’ veel meer gestoeld moet zijn op vertrouwen dan controle. Dit vraagt dan ook een ander controlframework/beheersingsraamwerk maar ook een andere cultuur, nieuwe vorm van samenwerken en aansturing.

Op korte termijn een zeer ervaren Manager (Business) Control en/of Administratie nodig die snel tot de kern komt en direct de lijnen uitzet? Ik sta graag voor u klaar!